Opvoedingsproject

Het Sint-Jozefscollege is een jezuïetencollege met een lange traditie (sinds 1621) van degelijk onderwijs en algemeen menselijke vorming.

“Studeren vergt de inzet van je hele persoonlijkheid.” Deze woorden van Ignatius indachtig willen we speciaal aandacht hebben voor de ontplooiing en de vorming van de hele persoonlijkheid gestoeld op een christelijke levensvisie.

De Ignatiaanse Pedagogie omvat 10 bewegingen. Deze worden voor onze leerlingen vertaald binnen de sociale vaardigheden die maandelijks worden aangereikt.

1. Vertrouwen geven – Inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid
                                       -Ik wil je vertrouwen-

2. Zorg dragen voor leerlingen – ‘Cura personalis’
                      -Durf jij sorry zeggen?-

3. Uitdagen tot meer – ‘Magis’
       -Alstublieft, dankjewel-

4. Smaak geven – ‘Non multa sed multum’
               -Doe eens lekker aardig-

5. Reflecteren en kritisch kiezen – Onderscheiden
                       -Sssst, we maken het stil-

6. De hele mens vormen – Bekwaam, bewust, bewogen
                    -Pssst, we hebben een geheimpje-

7. Samen werken samen leven – Eenheid in verscheidenheid
                                           -Jij hoort erbij-

8. Perspectieven openen – God zoeken in alle dingen
                         -Oren heb je om te luisteren-

9. Zorg dragen voor de wereld – ‘En Todo amar y servir’
                                       -Ik help een handje-

10. Handelen en dankbaarheid – Terugblik
                    -Samen staan we sterk-

Ernstige studie en een voorname en ruime opvoeding gaan hand in hand. Daarom is er naast studeren voldoende plaats voor sport, cultuur, sociale inzet en bezinning.

Onze Bekommernis gaat uit naar de leerbedreigde leerlingen die door interne differentiatie, remediëring en ondersteuning van het zorgteam de kans krijgen om zich te ontwikkelen volgens hun mogelijkheden.

Om dit alles te bereiken vragen we de volledige steun en de medewerking van de ouders.

Scroll naar boven