Inschrijvingen

Inschrijvingen schooljaar 2020-2021

Beste ouders,

Alle inschrijvingen, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, worden opgeschort tot en met 31 augustus 2020. Inschrijvingen gebeuren daarom zoveel mogelijk digitaal.
Na de schooluren kan u de school bezoeken. U kan steeds contact opnemen met de directeur via het nummer 053/60 58 67 of via bsp@sjcaalst.be.
Leerlingen (vanaf 5e leerjaar) die willen inschrijven voor het internaat nemen contact op met de heer Rik Langelet (0478/20 74 55 of internaat@sjcaalst.be).

Capaciteit 2020-2021Vrije plaatsen 
Geboortejaar 2018   20 kls.0 kleuters
Geboortejaar 201720 kls.0 kleuters
Geboortejaar 201620 kls.0 kleuters
Geboortejaar 201525 kls.0 kleuters
Eerste leerjaar44 lln.0 leerlingen
Tweede leerjaar48 lln.0 leerlingen
Derde leerjaar          75 lln.28 leerlingen
Vierde leerjaar75 lln.21 leerlingen
Vijfde leerjaar                      75 lln.15 leerlingen
Zesde leerjaar           75 lln.14 leerlingen

Instapdagen kleuters

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Scroll naar top