Inschrijvingen

image_pdfimage_print

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Beste ouders,

Eerst en vooral willen wij u hartelijk bedanken voor uw interesse in onze school. We zijn verheugd dat de kennismakingsgesprekken en inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 opnieuw fysiek kunnen plaatsvinden.

U kan contact opnemen met onze school voor een vrijblijvend bezoek of extra informatie over onze school.

DirecteurSecretariaatZorgcoördinatorBeleidsondersteuner
Daphne CollijsSuzy Lens/Haike D’Haese/Kathleen ScheerlinckSanne VonckSarah De Smet
directeur.bspontstraat@sjcaalst.besecretariaat.bspontstraat@sjcaalst.besanne.vonck@sjcaalst.besarah.desmet@sjcaalst.be
053 / 60 58 67 053 / 60 58 67 

U kan steeds contact opnemen met de directeur via het nummer 053/60 58 67 of via bsp@sjcaalst.be.
Leerlingen (vanaf 5e leerjaar) die willen inschrijven voor het internaat nemen contact op met de heer Rik Langelet (0478/20 74 55 of internaat@sjcaalst.be).

Capaciteit 2021-2022Vrije plaatsen  op 01/10/2021
Geboortejaar 201920 kls.0 kleuters
Geboortejaar 201821 kls.0 kleuters
Geboortejaar 201720 kls.0 kleuters
Geboortejaar 201621 kls.0 kleuters
Eerste leerjaar66 lln.22 leerlingen
Tweede leerjaar50 lln.3 leerlingen
Derde leerjaar          65 lln.14 leerlingen
Vierde leerjaar75 lln.18 leerlingen
Vijfde leerjaar                      75 lln.17 leerlingen
Zesde leerjaar           75 lln.10 leerlingen

Instapdagen kleuters

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum.

Scroll naar top