Inschrijvingen

Inschrijvingen schooljaar 2021-2022

Beste ouders,

Eerst en vooral willen wij u hartelijk bedanken voor uw interesse in onze school. Wij hadden u graag persoonlijk ontvangen om onze school voor te stellen, maar omwille van de huidige coronamaatregelen (code oranje voor het onderwijs) kunnen de kennismakingsgesprekken en inschrijvingen voor schooljaar 2021-2022 niet fysiek plaatsvinden.

We zullen aan de hand van een digitaal inschrijvingsformulier onze leerlingen inschrijven. De link naar deze formulieren zal binnenkort gepubliceerd worden op deze pagina.
We kennen de plaatsen voor de leerlingen toe op basis van het tijdstip dat wij het inschrijvingsformulier ontvangen. Binnen de vier werkdagen wordt u op de hoogte gebracht van de al dan niet gerealiseerde inschrijving van uw zoon/dochter.

Ons leerkrachtenteam organiseert op twee avonden een infovergadering via Teams. Hiervoor kan u via mail inschrijven: secretariaat.bspontstraat@sjcaalst.be. Hierin stellen we het team voor en duiden we de visie van de school, de infrastructuur, de inschrijvingsprocedure en heel wat andere praktische zaken.  De webinar start telkens om 20u00 op donderdag 25 februari 2021 en dinsdag 2 maart 2021. Na inschrijving, volgt er een digitale uitnodiging via Teams.

Hier vindt u de link naar de webinar van donderdag 25 februari:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU5NTc0NDItYmYwNy00NDdlLWE5ZDUtZDYxNDFjZDM4YTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22394de9f5-f3e6-4137-9c88-6e3f951339b8%22%2c%22Oid%22%3a%226a7bd2d5-e1d2-49b1-8608-2ec22a3dbd67%22%7d

Hier vindt u de link naar de webinar van dinsdag 2 maart:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQxZTE5YWEtZmJjZi00NmE3LThhYmUtOTJiZDcwZjAzNWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22394de9f5-f3e6-4137-9c88-6e3f951339b8%22%2c%22Oid%22%3a%226a7bd2d5-e1d2-49b1-8608-2ec22a3dbd67%22%7d

U kan steeds contact opnemen met de directeur via het nummer 053/60 58 67 of via bsp@sjcaalst.be.
Leerlingen (vanaf 5e leerjaar) die willen inschrijven voor het internaat nemen contact op met de heer Rik Langelet (0478/20 74 55 of internaat@sjcaalst.be).

Capaciteit 2021-2022Vrije plaatsen 
Geboortejaar 201920 kls.20 kleuters
Geboortejaar 201821 kls.0 kleuters
Geboortejaar 201720 kls.0 kleuters
Geboortejaar 201621 kls.0 kleuters
Eerste leerjaar66 lln.36 leerlingen
Tweede leerjaar50 lln.5 leerlingen
Derde leerjaar          50 lln.2 leerlingen
Vierde leerjaar75 lln.23 leerlingen
Vijfde leerjaar                      75 lln.22 leerlingen
Zesde leerjaar           75 lln.14 leerlingen

Instapdagen kleuters

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Scroll naar top