Participatie

Pedagogische begeleidingsdienst

Ons schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco (Centraal beleid van de sj-colleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.
De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het Ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

• Hoofdbegeleider basisonderwijs: Dhr. Lieven De Luyck
• Begeleider basisonderwijs en zorg : Dhr. Wouter Van de Walle
• Begeleider godsdienst: Dhr. Lieven De Luyck
• Begeleider lichamelijke opvoeding: Mevr. Ingaline Dierickx

Unika

Vanaf 1 september 2004 vormen 8 vrije basisscholen uit de regio Aalst een nieuwe scholengemeenschap:
Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege in de Eikstraat te Aalst
Vrije Lagere School Sint-Jozefscollege in de Pontstraat te Aalst
Vrije Lagere School Sint-Jozefscollege op de Capucienenlaan te Aalst
Vrije Basisschool ‘’De Stip’’ te Erembodegem
Vrije Basisschool ‘’De Luchtballon’’ te Erembodegem-Terjoden
Vrije Basisschool Sint-Vincentius te Gijzegem
Vrije Basisschool te Herdersem
Vrije Basisschool ’’De Vlieger’’ te Hofstade
Vanaf 1 september 2012 is er een negende school bijgekomen:
Vrije Basisschool DVM  op het Sint-Martensplein te Aalst
De naam Unika is een letterwoord dat staat voor ‘’Unie van Katholieke Scholen Aalst’’, maar deze naam heeft ook een betekenis. Een unicum is iets unieks, iets enigs en zo zijn alle scholen in ons samenwerkingsverband en natuurlijk ook alle leerlingen in die scholen uniek, m.a.w. in onze scholengemeenschap willen we loyaal samenwerken met respect voor ieders eigenheid.
In onze scholengemeenschap overleggen directies en schoolbesturen onder andere over het personeelsbeleid, het zorgbeleid en het gebruik van informatica in de scholen.
De coördinerend directeur is de heer Jacques Zaman (directeur VBS Sint-Vincentius, Gijzegem); de voorzitter van het Comité van Afgevaardigden van de Schoolbesturen in de Scholengemeenschap is de heer Luc Moens.

IÑIGO

Het schoolbestuur is de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen en is gevestigd in Pont-straat 7 met als volmachthouders de heer J. De Witte, voorzitter van het school-bestuur en de heer Arie De Rijck, algemeen directeur.
Maken deel uit van de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen:
-Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem – Campus Bellestraat
-Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem – Campus Langestraat
-Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe – Campus Botermelkstraat
-Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe – Campus Zevekootstraat
-Vrije Basisschool Sint-Franciscus Burst
-Vrije Basisschool Sint-Franciscus Erondegem
-Vrije Basisschool Herdersem
-Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat
-Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat
-Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan
-Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos
-Buitengewone Secundaire school Levensvreugde
-Sint-Jozefscollege algemeen secundair onderwijs
-Kinderopvang De Tuimeldoos Eikstraat

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep om het eigen begeleidingsteam van de Vlaamse Jezuïetencolleges.

Voorzitter: Dhr. Jaak De Witte
Afgevaardigd bestuurders CEBECO: Dhr. Peter Knapen en Dhr. Paul Yperman

CLB

Men kan op het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) terecht voor informatie, raad of hulp op het vlak van studie en opvoeding, relatie en volwassenwording, gezondheid en lichaamsontwikkeling. Bij problemen worden, indien nodig, zowel ouders als leerlingen deskundig begeleid. De moeilijkheden kunnen zich situeren in het kader van de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar, leermoeilijkheden op school, het kiezen van een studierichting, het verwerven van een adequate studiemethode, studiemotivatie, conflicten met leersituaties, zich ongelukkig voelen …. De samenwerking werd vastgelegd in de bijzondere bepalingen. De planning van de medische onderzoeken wordt bij de aanvang van het schooljaar vastgelegd.
Elke donderdagnamiddag is er een wekelijks overlegmoment met de onthaalmedewerker.

Onze school werkt samen met
VRIJ CLB AALST
Langestraat 12
9300 Aalst
Tel.: 053/78 85 10
Fax: 053/78 55 97
e-mail: info@vclbaalst.be
website: www.vclbaalst.be

De teamleden voor onze school zijn:
onthaalmedewerker: Ingrid Lamin
verpleegkundige: Kristien Van Biesen

Leerlingenparlement

Twee maal per jaar wordt een leerlingenparlement gekozen uit en door de leerlingen van 5de en 6de leerjaar. Per klas worden 3 afgevaardigden verkozen. Soms opteert men er ook voor een vierde persoon aan te duiden die kan vervangen of inspringen waar nodig. Dit parlement komt regelmatig samen met de directeur of de beleidsondersteuner om het schoolleven te bespreken.
Dit zijn de leden die in het leerlingenparlement zetelen van september 2019 tot februari 2020.

5A1.      Elena Monard
2.      Maaike De Nijs
3.      Marcus Mbenza Mambu
4.      (Moad Mimosa)  
5B1.      Andreas De Troyer
2.      Liselotte Theys
3.      Marie-Asterie Yakaragiye
4.      (Arthur Mertens)  
5C1.      Luna De Waegeneer
2.      Nathan Ndjadi Ndjeka
3.      Maxime Simon Niyibizi Nahane    
6A1.      Naël Mey Mapunga
2.      Warre Delporte
3.      Anna Brutsaert
4.      (Plamedy Pinto)  
6B1.      Gilles Hillewaere
2.      Mathijs Ntawiniga
3.      Louise Persoons
4.      (Helena De Four)  
6C1.      Pocolino Tuluma
2.      Hezekiah Luirtu
3.      Celeste De Coninck
6D1.      Shanice Tshomba Mabele
2.      Nell Van de Winckel
3.      Enya Beckaert
4.      (Flo Van Limberghen)  
Ouderraad

In de ouderraad zetelen ouders die meedenken over en actief meewerken aan de werking van onze school. Alle informatie hieromtrent is terug te vinden op hun website: https://sites.google.com/view/ouderraad-bspontstraataalst/homepage

Schoolraad

Scroll naar top