Participatie

image_pdfimage_print

Pedagogische begeleidingsdienst

Ons schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco (Centraal beleid van de sj-colleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges en hun Ignatiaanse partnerscholen.
De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het Ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

• Schoolbegeleiders: Dhr. Wouter Van de Walle en Dhr. Lieven De Luyck
• Begeleider godsdienst: Dhr. Wouter Van de Walle en Dhr. Lieven De Luyck
• Begeleider lichamelijke opvoeding: Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers

Meer informatie over CEBECO vindt u op www.cebeco.org.

IÑIGO

Het schoolbestuur is de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen en is gevestigd in Pont-straat 7 met als volmachthouders de heer J. De Witte, voorzitter van het school-bestuur en de heer Arie De Rijck, algemeen directeur.
Maken deel uit van de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen:
-Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem – Campus Bellestraat
-Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem – Campus Langestraat
-Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe – Campus Botermelkstraat
-Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe – Campus Zevekootstraat
-Vrije Basisschool Sint-Franciscus Burst
-Vrije Basisschool Sint-Franciscus Erondegem
-Vrije Basisschool Herdersem
-Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat
-Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat
-Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan
-Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos
-Buitengewone Secundaire school Levensvreugde
-Sint-Jozefscollege algemeen secundair onderwijs
-Kinderopvang De Tuimeldoos Eikstraat

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep om het eigen begeleidingsteam van de Vlaamse Jezuïetencolleges.

Voorzitter: Dhr. Jaak De Witte
Afgevaardigd bestuurders CEBECO: Dhr. Peter Knapen en Dhr. Paul Yperman

CLB

Men kan op het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) terecht voor informatie, raad of hulp op het vlak van studie en opvoeding, relatie en volwassenwording, gezondheid en lichaamsontwikkeling. Bij problemen worden, indien nodig, zowel ouders als leerlingen deskundig begeleid. De moeilijkheden kunnen zich situeren in het kader van de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar, leermoeilijkheden op school, het kiezen van een studierichting, het verwerven van een adequate studiemethode, studiemotivatie, conflicten met leersituaties, zich ongelukkig voelen …. De samenwerking werd vastgelegd in de bijzondere bepalingen. De planning van de medische onderzoeken wordt bij de aanvang van het schooljaar vastgelegd.
Elke donderdagnamiddag is er een wekelijks overlegmoment met de onthaalmedewerker.

Onze school werkt samen met
VRIJ CLB AALST
Langestraat 12
9300 Aalst
Tel.: 053/78 85 10
Fax: 053/78 55 97
e-mail: info@vclbaalst.be
website: www.vclbaalst.be

De teamleden voor onze school zijn:
onthaalmedewerker: Ingrid Lamin
verpleegkundige: Kristien Van Biesen

Leerlingenparlement

Twee maal per jaar wordt een leerlingenparlement gekozen uit en door de leerlingen van 5de en 6de leerjaar. Per klas worden 3 afgevaardigden verkozen. Soms opteert men er ook voor een vierde persoon aan te duiden die kan vervangen of inspringen waar nodig. Dit parlement komt regelmatig samen met de beleidsondersteuner om het schoolleven te bespreken. Zij engageren zich ook om de spelotheek uit te baten tijdens de middagpauzes.
Dit zijn de leden die in het leerlingenparlement zetelen van september 2020 tot februari 2021.

5A1.      Fleur Ooms
2.      Pauline Vansteenkiste
3.      Floris Billooye
4.      (Eulogen Luvitu)  
5B1.      Oscar Burggraeve
2.      Aaron Lyombo
3.      Ella Monard
4.      (Merel Scheerlinck)  
5C1.      Angelina Sargsyan
2.      Emma Verbeeren
3.      Josse Hofman
4. (Hektor Troch Renneboog)
6A1.      Marte Rotiers
2.      Romy Daelman
3.      Nathan Ndjad
4.      (Elena De Smedt)  
6B1.      Elena Monard
2.      Liselotte Theys
3.      Marisse Bernard
6C1.      Lina Abdo
2.      Andreas De Troyer
3.      Marcus Mbenza
4. (Gagik Sargsyan)
Ouderraad

In de ouderraad zetelen ouders die meedenken over en actief meewerken aan de werking van onze school. Alle informatie hieromtrent is terug te vinden op hun website: https://ouderraadbsp.be/

Schoolraad

Scroll naar top