Participatie

Pedagogische begeleidingsdienst

Ons schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco, het centraal beleid van de jezuïetencolleges en de ignatiaanse scholen. De pedagogisch begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.
• Begeleider basisonderwijs – godsdienst: dhr. Wouter Van de Walle
• Begeleider basisonderwijs – godsdienst: mevr. Elke Verlinden
• Begeleider lichamelijke opvoeding: mevr. Ingaline Dierickx

IÑIGO

Het schoolbestuur is de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen en is gevestigd in Pont-straat 7 met als volmachthouders de heer J. De Witte, voorzitter van het school-bestuur en de heer Arie De Rijck, algemeen directeur.
Maken deel uit van de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen:
-Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem – Campus Bellestraat
-Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem – Campus Langestraat
-Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe – Campus Botermelkstraat
-Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe – Campus Zevekootstraat
-Vrije Basisschool Sint-Franciscus Burst
-Vrije Basisschool Sint-Franciscus Erondegem
-Vrije Basisschool Herdersem
-Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat
-Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat
-Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan
-Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos
-Buitengewone Secundaire school Levensvreugde
-Sint-Jozefscollege algemeen secundair onderwijs
-Kinderopvang De Tuimeldoos Eikstraat

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep om het eigen begeleidingsteam van de Vlaamse Jezuïetencolleges.

Voorzitter: Dhr. Bart Guns
Afgevaardigd bestuurders CEBECO: Dhr. Peter Knapen en Dhr. Bob Van de Putte

CLB

Men kan op het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) terecht voor informatie, raad of hulp op het vlak van studie en opvoeding, relatie en volwassenwording, gezondheid en lichaamsontwikkeling. Bij problemen worden, indien nodig, zowel ouders als leerlingen deskundig begeleid. De moeilijkheden kunnen zich situeren in het kader van de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar, leermoeilijkheden op school, het kiezen van een studierichting, het verwerven van een adequate studiemethode, studiemotivatie, conflicten met leersituaties, zich ongelukkig voelen …. De samenwerking werd vastgelegd in de bijzondere bepalingen. De planning van de medische onderzoeken wordt bij de aanvang van het schooljaar vastgelegd.
Elke donderdagnamiddag is er een wekelijks overlegmoment met de onthaalmedewerker.

Onze school werkt samen met
VRIJ CLB AALST
Langestraat 12
9300 Aalst
Tel.: 053/78 85 10
Fax: 053/78 55 97
e-mail: info@vclbaalst.be
website: www.vclbaalst.be

De teamleden voor onze school zijn:
onthaalmedewerker: Ingrid Lamin
verpleegkundige: Kristien Van Biesen

WAN-team

Onze school werkt samen met het leersteuncentrum WAN-team (“Ondersteuningsnetwerk Wetteren – Aalst – Ninove”).
Hierbij hebben we als doel dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen met maximale leerwinst. De ondersteuning kan inhoudelijk en praktisch wijzigen doorheen het schooljaar. De intensiteit, inhoud en frequentie worden aangepast aan de veranderende onderwijsbehoeften van de leerling en ondersteuningsbehoeften van de scholen. Dit gebeurt telkens in overleg met alle partijen.
Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website WAN-team – Ondersteuningsnetwerk Wetteren-Aalst-Ninove (wanteam.be).

Odisee

Onze basisschool werkt nauw samen met Hogeschool Odisee. Als praktijkschool ontvangen en begeleiden we leerkrachten in opleiding. Maar ook in de andere richting verrijken we ons ervaren team met opleidingen, nascholingen en trajecten op de Hogeschool.

Momenteel nemen de leerkrachten uit het kleuterhuis deel aan de professionalisering PARTICIPA, waarbij we onderzoeken hoe we kleuters meer inspraak kunnen geven.
We definiëren ‘inspraak’ als het recht van kinderen om gehoord te worden en om hun mening uit te drukken in kwesties en situaties die hen aanbelangen. Daarnaast nemen we kinderen au sérieus en geven we hun stem voldoende gewicht (definitie door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind in 1989). De inspraak van jonge kinderen is een sleutelelement om een cultuur van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat te ontwikkelen. Daarom zou de actieve inbreng van jongeren en het nemen van beslissingen in de maatschappij beschermd en aangemoedigd moeten worden van jongsaf aan.

Leerlingenparlement

Twee maal per jaar wordt een leerlingenparlement gekozen uit en door de leerlingen van 5de en 6de leerjaar. Per klas worden 3 afgevaardigden verkozen. Soms opteert men er ook voor een vierde persoon aan te duiden die kan vervangen of inspringen waar nodig. Dit parlement komt regelmatig samen met de beleidsondersteuner om het schoolleven te bespreken. Zij engageren zich ook om de spelotheek uit te baten tijdens de middagpauzes.
Dit zijn de leden die in het leerlingenparlement zetelen van september 2020 tot februari 2021.

5A1. Lisa Kalegamire Katengura
2. Zoé Mendes Recoulès
3. Amina Mimbulatova
4. /  
5B1. Emiel Heymans
2. Aron Van Mol
3. Victor Noël
4. (Teo Busdugan)
5C1. Bo Dumont
2. Victoria Nsala Pemba
3. Casper Van Mulder
4. /
6A1. Gaëlle Raepsaet
2. Merel Scheerlinck
3. Lenthe Wagener
4. (Aaron Beerens)
6B1. Lalia Kayiranga
2. Angelina Sargsyan
3. Fauve van Langenhove
4. Kurtis Bolela
6C1. Jayden Usanase
2. Luisa Monard
3. Arthur De Pelsmaeker
4. /
Ouderraad

In de ouderraad zetelen ouders die meedenken over en actief meewerken aan de werking van onze school. Alle informatie hieromtrent is terug te vinden op hun website: https://ouderraadbsp.be/

Schoolraad

Scroll naar boven