Maandpunten

Bij de sociale vaardigheden leren wij de kinderen bewust na te denken over hun omgang met anderen.

Wij willen dat kinderen over een ruim palet aan relatiewijzen en gespreksconventies beschikken zodat ze vlot kunnen samenwerken en afspraken kunnen naleven.

Deze visie beogen we in ons geheel van pedagogisch handelen, maar dikwijls ook gericht en gestructureerd in een thema met een sociale dimensie.

In september 2011 zijn we gestart met Ferre en Fie. Elke maand brengen zij een ‘sociale boodschap’ aan de leerlingen. In de klassen wordt het thema besproken, telkens met een opdracht op niveau van de leerlingen. Ook de voorstelling van de maandelijkse actiepunten is aangepast aan het lagere school- of kleuterniveau.

Op het maandelijks rapport wordt de houding van elke leerling ten opzichte van het thema geëvalueerd, tevens gekoppeld aan één van de bewegingen van ons Ignatiaans opvoedingsproject.

Ferre & Fie in de lagere school
 • 01-maandpunten
 • 02-februari
 • 03-maandpunten
 • 04-maandpunten
 • 05-maandpunten
 • 06-maandpunten
 • 09-maandpunten
 • 10-maandpunten
 • 11-maandpunten
 • 12-maandpunten

Ferre & Fie in de kleuterschool
 • 0001
 • 0002
 • 0003
 • 0004
 • 0005
 • 0006
 • 0007
 • 0008
 • 0009
 • 0010
Scroll naar boven