Tevredenheidsonderzoek

Schooljaar 2018-2019

Op het einde van elk schooljaar laten we onze leerlingen van het derde en het zesde leerjaar, samen met hun ouders een tevredenheidsonderzoek invullen. De leerlingen en hun ouders mogen de school een rapport bezorgen. In juni 2019 werd een vragenlijst en een begeleidende brief  digitaal opgestuurd. Er moest ook digitaal geantwoord worden.
De bedoeling van dit onderzoek is op de eerste plaats een kritisch beeld te krijgen van onze onderwijsinstelling en zo nodig de vastgestelde tekortkomingen in de mate van het mogelijke bij te sturen.
We willen al onze ouders en leerlingen van harte bedanken voor hun bereidwillige medewerking.

Tevredenheidsonderzoek 3lj (juni 2019)

Zonder twijfel kunnen we stellen dat het onderzoek in een positieve sfeer is verlopen; heel wat ouders en leerlingen beschouwen het feit dat we een bevraging deden op zich als positief. 43% van de ouders nam deel.
Uiteraard kunnen niet alle opmerkingen onmiddellijk gevolg krijgen, toch zal de school proberen om op tal van “suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen” een gunstig antwoord te geven.

Tevredenheid: top 5:

 1. -Mijn kind kent de afspraken die op school gelden.
  -Administratieve zaken worden goed opgevolgd.
  -Ik sta achter het organiseren van bosklassen (in het derde leerjaar).
 2. Ik ben op de hoogte van de werking van de school (Focus, berichtgeving, …).
 3. -Op de infoavond in september krijg ik voldoende uitleg.
  -De directeur is bereikbaar en behulpzaam.
 4. -Ik vind het schoolreglement duidelijk en volledig.
  -De ouderraad organiseert voldoende activiteiten.
 5. -De school biedt voldoende culturele activiteiten aan.
  -De school biedt voldoende sportieve activiteiten aan.
  -De schoolrekeningen zijn goed gespreid en duidelijk.
  -Ik ben op de hoogte van de werking van de ouderraad.

Suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen:

 1. De speelplaats is een aangename ontspanningsplek.
 2. – Ik krijg geregeld duidelijke informatie over de ontwikkeling van mijn kind.
  – Ik word betrokken bij het overleg over mijn kind.

En wat kunnen we hieruit besluiten ?
De speelplaats is jarenlang een heikel punt geweest voor ouders, leerlingen én leerkrachten. Gelukkig kunnen we nu melden dat de werken zijn aangevat, vlot lopen en dat we begin december de nieuwe speelplaatsen in gebruik zullen nemen. (Meer info bij Tevredenheidsonderzoek – 6de leerjaar.)
Er is vraag naar meer individueel overleg over de ontwikkeling van de kinderen. Uiteraard doet ons zorgteam er alles aan om de kinderen zo goed mogelijk op te volgen en te begeleiden. Elke donderdagnamiddag is er een overleg met alle betrokken partijen en het CLB: problemen worden er besproken, stappen uitgeschreven en contacten gelegd met externen. Hierop worden, indien noodzakelijk, ook ouders uitgenodigd.
De ontwikkeling van de kinderen wordt ook weerspiegeld in de maandelijkse rapporten; zowel de punten voor de leervakken als de sociale vaardigheden worden beoordeeld. Drie keer per jaar voegen we hier nog uitgebreid vaardighedenrapport aan toe.
Indien er toch vragen of bemerkingen zijn, zijn we steeds bereid tot overleg. Dit kan zowel met het zorgteam (waar ook de klasleerkracht deel van uitmaakt), CLB als directie.

De waardering voor onze werkwijzeons opvoedingsproject uitte zich in het uitdrukkelijk positief beoordelen van de algemene ontwikkeling (grote tevredenheid over de extra’s zoals sport- en culturele activiteiten, de bosklassen… ) van de individuele leerling.

Uit de laatste enquête  blijkt opnieuw  dat we een ‘open school’ zijn: goede communicatie tussen school, leerlingen en ouders. De ouders en leerlingen vinden het reglement, de afspraken en de werking duidelijk. Ze zijn op de hoogte van alle activiteiten, ook van de ouderraad.

Algemeen kunnen we stellen dat het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat door onze ouders en leerlingen van het derde leerjaar heel positief wordt bekeken. Deze bevestiging kunnen we het best illustreren met de twee laatste vragen van ons onderzoek:

– Mocht U nu voor een schoolkeuze staan, zou U opnieuw voor het St.-Jozefscollege kiezen?
– Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?
Op de eerste vraag antwoorden 86,4% van onze ouders en leerlingen positief!
Op de tweede vraag antwoorden 81,8 % van onze ouders en leerlingen positief!

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen?

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?

Dit en de vele positieve reacties overtuigden het schoolteam dat onze school er best mag zijn!


Tevredenheidsonderzoek 6e lj (juni 2019)

50,9 % van de ouders nam deel aan het onderzoek.

Tevredenheid : top 5 :

 1. Er is voldoende aanbod van bewegingsactiviteiten (turnen, zwemmen, middagsport, sportdag, …)
 2. -De school heeft goede openingsuren.
  -Ik ben tevreden over de infoavond bij de aanvang van het schooljaar.
 3. -Overhoringen en proefwerken worden tijdig aangekondigd en voorbereid.
  -Het secretariaat is makkelijk te contacteren.
  -De schoolrekeningen zijn voldoende gespreid.
  -Ik vond de sneeuwschool (zesde leerjaar) een aangename ervaring voor mijn kind.
 4. -De directeur is bereikbaar en luisterbereid.
  -Ik ben tevreden over de leerexcursies (buitenklasactiviteiten).
 5. -Ik ben tevreden over wat mijn kind op school heeft geleerd.
  -Ik ben tevreden over de kwaliteit van het individuele oudercontact.

Waarover ouders minder tevreden waren:

 1. De speelplaats is aangenaam om te vertoeven.
 2. -De voorbije zes jaar leerde mijn kind goed met de computer werken.
  -Toiletten/sanitaire infrastructuur geschikt.
  -Ik vind de dactylolessen een meerwaarde.

Aandachtspunten én hoe volgen we die op ? :
Menige ouders brengen  de speelplaats onder de aandacht. Uiteraard is dat terecht. Ondertussen zijn de werken aangevat: de kleuterspeelplaats kreeg al een metamorfose, met groen grasplein en speelheuvel. Er worden nieuwe luifels geplaatst en tijdens de herfstvakantie komt o.a. al een speeltuig op de kleuterspeelplaats. De speelplaats van de lagere school wordt een groene zone met kunstgras. Normaal gezien worden al deze werken eind november afgerond en kunnen we vanaf december naar hartenlust spelen.

Ook aan de hygiëne blijven we aandacht schenken. De toiletten worden dagelijks gepoetst en de leerkrachten sensibiliseren de leerlingen over correct en proper toiletgebruik o.l.v. werkgroep “Milieu”.

We hebben de aanpak van de dactylolessen afgelopen jaren enkele keren aangepast. Uit de feedback blijkt dat dit niet altijd de gewenste resultaten heeft opgeleverd. Daarom hebben we voor dit scholjaar (2019-2020) een firma gecontacteerd die op een vernieuwende wijze met de kinderen aan de slag gaat. Uiteraard zal deze werkwijze opnieuw geëvalueerd worden.
De aandachtspunten die door onze ouders werden aangestipt waren dus zeker niet onterecht. Het schoolteam voelde de noden ook al aan en heeft stappen ondernomen. Ondertussen zijn er al heel wat realisaties aan de gang.

In het algemeen kunnen we stellen dat het Sint-Jozefscollege Pontstraat 18 door onze ouders en leerlingen van het zesde leerjaar positief wordt ervaren. Alle ouders staan nog volledig achter hun beslissing voor de schoolkeuze van hun kind: Zelfs 89,7% van de ouders zou zeker opnieuw voor onze school kiezen. En tevens voldoet de school aan hun verwachtingen: 89,7% is positief.

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen?

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?

Scroll naar top