Tevredenheidsonderzoek

TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS

Schooljaar 2022-2023

In juni 2023 lieten we onze leerlingen van de derde kleuterklas, het derde en het zesde leerjaar, samen met hun ouders een tevredenheidsonderzoek invullen. De leerlingen en hun ouders mogen de school een rapport bezorgen. Er werd digitaal geantwoord worden.
De bedoeling van dit onderzoek is op de eerste plaats een kritisch beeld te krijgen van onze onderwijsinstelling en zo nodig de vastgestelde tekortkomingen in de mate van het mogelijke bij te sturen.
Zonder twijfel kunnen we stellen dat het onderzoek in een positieve sfeer is verlopen; heel wat ouders en leerlingen beschouwen het feit dat we een bevraging deden op zich als positief.
Bij de bevraging van de derde kleuterklas nam 60% van de ouders deel. In het derde leerjaar was dat 32%, in het zesde leerjaar 32%.
We willen al onze ouders en leerlingen van harte bedanken voor hun bereidwillige medewerking.

Uiteraard kunnen niet alle opmerkingen onmiddellijk gevolg krijgen, toch zal de school proberen om op tal van “suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen” een gunstig antwoord te geven.

Tevredenheidsonderzoek 3kleuterklas (juni 2023)

Over onderstaande topics zijn de ouders unaniem zeer tevreden:

– Mijn kind gaat graag naar school. 
– Mijn kind voelt zich goed bij de leerkrachten. 
– De school heeft aandacht voor een vlotte overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar. 
– Mijn kind voelt goed en veilig op school. 
– Ik ben tevreden over de aangeboden thema’s in de klas. Het aanbod is rijk en gevarieerd. 
– De aangeboden thema’s sluiten aan bij de leefwereld en interesses van mijn kind. 
– Mijn kind kent de klasafspraken. 
– De school zet voldoende in op zelfredzaamheid: jassen dichtritsen, veters strikken, zelfstandigheid. 
– Ik sta achter het initiatief om enkel water te drinken op school. 
– Ik steun het initiatief om elke voormiddag fruit te eten. 
– Ik vind het een goed idee om de afvalberg te reduceren door het gebruik van koekendoosjes en hervulbare flessen. 
– De leerkrachten zijn bereikbaar en luisterbereid. 
– Op de infoavond in september krijg ik voldoende uitleg. 
– De kwaliteit van de individuele oudercontacten is goed. 
– De individuele oudercontacten geven een goed beeld van alle ontwikkelingsdomeinen van mijn kind. 
– De directeur is bereikbaar en behulpzaam. 
– De aangeboden zwemlessen in de 2de en 3de kleuterklas zijn een meerwaarde. 
– Ik ben tevreden over de leerexcursies (buitenklasactiviteiten).

Bij onderstaande stellingen hebben we volgens de ouders de meeste groeikansen:

– Ik ken de leden van de ouderraad. 
– Ik ben op de hoogte van de werking van de ouderraad. Ik weet wat de ouderraad doet.  
– De ouderraad communiceert goed. 

Algemeen:

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen? 100% ja

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen? 100% ja

Tevredenheidsonderzoek 3lj (juni 2023)

Bij deze stellingen werd de grootste tevredenheid door de ouders geuit:

95% akkoord: 
– Ik sta achter het organiseren van bosklassen (in het derde leerjaar). 

89% akkoord: 
– De school biedt voldoende culturele activiteiten aan.  
– Ik sta achter het initiatief om enkel water te drinken op school. 

84% akkoord: 
– Ik sta achter het concept ‘woensdag = fruitdag’. 
– Ik ben op de hoogte van de werking van de school (Focus, berichtgeving, mail, facebook…) 
– Ik ben tevreden over de leerexcursies (buitenklasactiviteiten). 

74% akkoord: 
– De school biedt voldoende ontspanningsactiviteiten aan tijdens de speeltijd.  
– Mijn kind kent de afspraken die op school gelden. 
– Mijn kind kan taken zelfstandig maken. 
– Op de infoavond in september krijg ik voldoende uitleg.  

Volgens de ouders heeft de school de meeste groeikansen bij onderstaande stellingen:

– Ik vind het een meerwaarde dat mijn kind bij zijn/haar verjaardag kan trakteren in de klas. 
– Mijn kind komt op school voldoende in contact met de nieuwe media. 
– Mijn kind leerde werken binnen de TEAMS-omgeving, aan de hand van het persoonlijk account.  

Algemeen:

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen? 95% ja

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen? 89% ja

Tevredenheidsonderzoek 6e lj (juni 2023)

Bij deze stellingen werd de grootste tevredenheid door de ouders geuit:

100% akkoord: 
– Ik sta achter het organiseren van bosklassen (in het derde leerjaar) en het organiseren van sneeuwklassen (in het zesde leerjaar). 

94% akkoord: 
– Ik vind het een meerwaarde dat mijn kind bij zijn/haar verjaardag kan trakteren in de klas. 
– Ik sta achter het initiatief om enkel water te drinken op school. 
– Ik sta achter het concept ‘woensdag = fruitdag’. 
– Ik vind het goed dat er proefwerken zijn vanaf het 5de leerjaar. 

88% akkoord: 
– Mijn kind kent de afspraken die op school gelden.  
– Ik steun het voorstel om elke voormiddag fruit te eten. 
– Mijn kind kan zelfstandig taken maken.

Volgens de ouders heeft de school de meeste groeikansen bij onderstaande stellingen:

– De manier van rapporteren is goed. 
– Ik word betrokken bij het overleg over mijn kind.  
– Mijn kind heeft leren leren op school. 
– De kennismakingsnamiddag in augustus is zinvol en vormt een vlotte start voor het nieuwe schooljaar.  
– Ik ken de leden van de ouderraad. 

Algemeen:

Zou u opnieuw voor het Sint-Jozefscollege kiezen? 94% ja

Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen? 88% ja

TEVREDENHEIDSONDERZOEK LEERLINGEN

In juni 2021 namen we voor het eerst een kort tevredenheidsonderzoek af bij de leerlingen vanaf de derde kleuterklas. Het welbevinden van onze leerlingen vinden we uiterst belangrijk. 289 kinderen hebben hun mening gegeven over drie slagzinnen: “Ik kom graag naar school.”, “Ik speel graag op de speelplaats” en “Ik heb vrienden op school”. Ze deden dit door sterren toe te kennen: het aantal geselecteerde sterren is rechtenevenredig met de mate waarin de kinderen akkoord zijn met de stelling.
De verkregen info is vooral ook belangrijk voor onze klas- en zorgleerkrachten die aan de slag gaan met de leerlingen die uit de boot dreigen te vallen.

Ik kom graag naar school.


Ik speel graag op de speelplaats.


Ik heb vrienden op school.


Scroll naar boven