Klasverdeling

image_pdfimage_print

Net als vorig schooljaar, zullen de huidige klasleerkrachten van uw zoon/dochter een nieuwe klasverdeling opstellen voor volgend schooljaar. Aan de herverdeling van de klassen gaan meerdere uren van teamoverleg vooraf. De klasleerkrachten worden hierbij ondersteund door het zorgteam. Er wordt een weloverwogen keuze gemaakt op basis van cognitieve vaardigheden, verhouding van jongens en meisjes, vriendschapsbanden, karakteriële eigenschappen en multiculturaliteit.  Het voornaamste doel van deze herverdeling is om per leerjaar gelijkwaardige groepen te vormen. Op deze wijze vorderen de leerlingen van de school in gelijke tred. Heterogene groepen bevorderen de leerprestaties zowel voor de zwakkere als voor de sterkere leerling, wat het welbevinden van de leerling bevordert. Het herverdelen van de kinderen heeft als nevendoel hen de kans te geven hun sociale vaardigheden aan te scherpen door in een nieuwe heterogene groep te participeren. Dit laatste vinden we ook terug in het leerplan binnen de relationele vaardigheden: “Ik wil en kan met anderen samenleven, samenwerken en communiceren.” Tijdens het openklas – moment op 31 augustus zullen de klasindelingen medegedeeld worden. Aan de opgestelde indeling wordt achteraf niets meer veranderd … het is immers een weloverwogen keuze, maar … we zijn er ons als team wel van bewust dat dit herverdelen een uiterst moeilijke opdracht is ! 

Scroll naar top