1

Dagindeling

Kleuterhuis

07u10 Begin van de opvang in de speelzaal
08u45 Belteken
08u50 Begin van de lessen
12u10 Middagmaal
13u10 Belteken
Begin van de namiddaglessen
15u30 Einde van de lessen
18u00 Einde van de avondopvang (speelzaal)

Lagere school

07u10 Begin van de opvang in de speelzaal
08u25 Belteken
08u30 Begin van de lessen
11u40 Middagmaal
(Op woensdag eindigt de school om 12u00.)
13u10 Belteken
Begin van de namiddaglessen
15u30 Einde van de lessen
15u45 Begin van de avondstudie
(Kinderen kunnen de avondstudie verlaten om 16u05, 16u30 of 17u00)
17u00 Einde van de avondstudie.
Begin van de avondopvang.
18u00 Einde van de avondopvang (speelzaal)