Pandemiecode GEEL

image_pdfimage_print

26 augustus 2020

Beste ouders,

We hopen dat u een deugddoende en gezonde vakantie achter de rug heeft. Binnen onze collegemuren is er ondertussen al heel wat overlegd en gepland. We brengen u dan ook graag op de hoogte van de maatregelen waarmee we schooljaar 2020-2021 zullen inzetten.

Wij starten ons onderwijs binnen pandemieniveau geel met grote waakzaamheid. We zijn er ons echter van bewust dat er, als gevolg van een aantal besmettingen, op lokaal niveau kan overgeschakeld worden naar fase oranje.

Onze schoolwerking zal, binnen het huidige pandemieniveau, behoorlijk ‘normaal’ verlopen.

 • We verwachten de leerlingen de volledige lesweek op school, met de gebruikelijke schooluren.
 • De kinderen betreden en verlaten de school via de helling aan de Voldersstraat.
 • Alle leerlingen spelen samen op de speelplaats. Men mag opnieuw op de speeltoestellen spelen en gebruik maken van het speelgoed.
 • Wie dat wenst, kan opnieuw gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang.
 • Vanaf 7 september 2020 starten we met de gebruikelijke studies.
 • Uitstappen kunnen doorgaan. De school respecteert daarbij de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de volledige samenleving.

De veiligheid van de kinderen en het personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van volgende maatregelen zorgt de school voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

 • Extra handhygiëne blijft de norm.
 • Leerkrachten dragen een mondmasker als de social distancing niet gegarandeerd kan worden bij contact met de leerlingen. In het kleuterhuis geldt deze maatregel niet.
 • Alle ouders en externen die de school betreden, dienen een mondmasker te dragen.
 • We volgen nog steeds het circulatieplan binnen de school. In de gangen zal er een bewegwijzering zijn.
 • Het aanbieden van soep en warme maaltijden kunnen we niet veilig organiseren. We vragen daarom dat alle leerlingen dagelijks een lunch en drinkbus meebrengen. Belegde broodjes kunnen besteld worden. De kinderen eten in hun klaslokaal en brengen een handdoek mee om de bank netjes te houden.
 • Zwemlessen kunnen we helaas niet aanbieden. Het is niet mogelijk aan de veiligheidsmaatregelen te voldoen. De kinderen zullen ter compensatie wel een extra turnmoment krijgen.
 • Een traktatie meegeven voor een jarige leerling kan indien het gaat over individueel verpakte koekjes. Deze worden bij de start van de maand meegegeven naar school en worden dan uitgedeeld door de klastitularis op de verjaardag van onze leerling.
 • Word je kind ziek op school of in de opvang? Dan contacteert de school je om het op te halen. Uw zoon/dochter wordt meteen uit de klas gehaald en naar de EHBO-ruimte gebracht. Het lokaal en het materiaal waarmee je kind in contact kwam, worden ontsmet. Laat je kind testen bij de huisarts of in een triagecentrum. Als de test positief is, wordt iedereen met wie je kind contact had gecontacteerd.
 • Indien er iemand in het gezin positief testte op Covid-19, contacteer dan onmiddellijk de school. Wij schakelen dan ons CLB in om verdere maatregelen te nemen.


Graag nodigen we u uit op onze school op…

 • het open klas moment op maandag 31 augustus tussen 14u00 en 15u30. Op de speelplaats kan u de klaslijsten hanteren en indien gewenst kan u kennis maken in het klaslokaal met de toekomstige leerkracht(en) van uw zoon of dochter.
 • de ouderinfoavond op vrijdag 4 september. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en u bovendien de kans te geven deel te nemen aan verschillende infomomenten, zijn deze als volgt gepland:
  • 18u: Kleuterklassen
  • 18u30: 1ste en 2de leerjaar
  • 19u00: 3de en 4de leerjaar
  • 19u30: 5de en 6de leerjaar

Mogen wij u vragen onderstaande maatregelen te respecteren bij het betreden van onze school?

 • Per kind ontvangen we graag één ouder of begeleider. Op die manier kunnen we beter toezien op social distancing.
 • Gelieve te allen tijde zoveel mogelijk afstand te bewaren aan de schoolpoort, op de speelplaats, in de gangen en binnen onze klaslokalen.
 • Volwassenen dienen een mondmasker te dragen.
 • Extra handhygiëne bewaken we door handgel te voorzien bij het betreden en verlaten van de school, alsook in de verschillende klaslokalen. Maak hier gerust gebruik van.
 • We voorzien een circulatieplan.
  De kleuterschool is toegankelijk via het kleuterportaal. Gelieve in de gang en op de trappen steeds uiterst rechts te houden.
  De lagere school komt u binnen via de helling en wordt verlaten via Pontstraat 18. In de gangen zijn pijlen voorzien: stijgen gebeurt langs de smalle trap en dalen gebeurt langs de brede trap. In de gang van de eerste en tweede verdieping stapt men dus altijd van de smalle trap naar de brede trap.

We starten binnenkort met heel veel enthousiasme en bedanken iedereen voor de begripvolle en schitterende samenwerking tijdens een veelbelovend nieuw schooljaar!

Met vriendelijke groeten,

Daphne Collijs                                   Sarah De Smet
Directeur                                            Beleidsondersteuner

Scroll naar top