Opendeurdag-Webinar

image_pdfimage_print

Onze school organiseert een coronaproof-editie van de opendeurdag onder de vorm van een webinar. Wie geïnteresseerd is, kan deze volgen via TEAMS op donderdag 25 februari of dinsdag 2 maart, telkens om 20u. Wij kijken er al naar uit om veel nieuwe gezichten te verwelkomen!

Link donderdag 25 februari:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU5NTc0NDItYmYwNy00NDdlLWE5ZDUtZDYxNDFjZDM4YTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22394de9f5-f3e6-4137-9c88-6e3f951339b8%22%2c%22Oid%22%3a%226a7bd2d5-e1d2-49b1-8608-2ec22a3dbd67%22%7d

Link dinsdag 2 maart:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQxZTE5YWEtZmJjZi00NmE3LThhYmUtOTJiZDcwZjAzNWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22394de9f5-f3e6-4137-9c88-6e3f951339b8%22%2c%22Oid%22%3a%226a7bd2d5-e1d2-49b1-8608-2ec22a3dbd67%22%7d

Scroll naar top