1

Coronamaatregelen vanaf 8 november 2021

Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen. Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er de stijgende coronacijfers – vooral in het lager onderwijs – en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie die veel leerlingen – ook gezonde – thuis houdt. 

De onderwijspartners komen nu tegemoet aan beide bezorgdheden. Met name wordt de mondmaskerplicht in het 5e en 6e leerjaar weer ingevoerd en de test- en quarantainestrategie in het basisonderwijs bijgestuurd. 

In een notendop:

  • Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november binnen opnieuw een mondmasker op school.  Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af. 
  • Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen en treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst. 
  • Derden dragen een mondmasker
  • Oudercontacten vinden digitaal plaats.