Conflixen

image_pdfimage_print

Conflixen is een ander woord voor peer support. ‘Peers’ zijn mensen die een gelijkenis hebben op een aantal vlakken. Zowel klasgenoten als schoolgenoten kunnen als ‘peers’ beschouwd worden. ‘Support’ betekent dan weer ondersteuning of hulp.

Op onze school krijgt dit vorm onder de term ‘conflixers’ (conflicten fixen). Vrijwilligers van het zesde leerjaar zullen na de herfstvakantie in duo’s een zichtbare positie innemen op de speelplaats. Medeleerlingen weten hen op die manier aan te spreken bij een (klein) probleem. Anderzijds kunnen ook conflixers het initiatief nemen om in te grijpen waar dat nodig blijkt.

De geëngageerde leerlingen krijgen een ‘opleiding’ waarin ze het stappenplan leren toepassen. Geweldloze communicatie staat hierin centraal. De conflixers fungeren als moderator in een gesprek tussen partijen waarbij het mis gelopen is. Als een oplossing niet mogelijk blijkt of de situatie is niet onder controle te krijgen, richt men zich tot een leerkracht. Uiteraard blijven de toezichthoudende leerkrachten ook aanwezig op de speelplaats om erover te waken dat we een veilige speelomgeving waarborgen.

Het ultieme doel is dat kinderen, ook zonder support, leren om deze omgangsvorm toe te passen. Dit zit dan ook geïntegreerd in onze godsdienstmethode – misschien hoorde u al verhalen over de giraf of jakhals? -, het omgangsplan en de sociale vaardigheden die Ferre & Fie representeren. 

Scroll naar top